21

PHOTOGRAPHY BY CARRIE-LIUXINYI @CARRIELIUXINYI,
MODEL JIAHAO LIU @YUGAHO, MAKEUP BY LIZIMEU-YUKI,
POST BY LIZIMEU-APPLE, CLOTHING BY LIZIMEU 2022